Convocatòria concurs Abril Literari 2019

Convocatòria concurs Abril Literari 2019

BASES DEL CONCURS

1. Objecte
L’objecte d’aquest concurs és promoure la creació literària i l’afició per la lectura.

2. Modalitats
Existirà una única modalitat, que abastarà els següents gèneres literaris:
– Narració breu o micro relat
– Poesia
Els treballs han de ser originals i inèdits, escrits en llengua catalana. Cada participant només pot presentar un únic treball.

3. Participants i categories
La participació és oberta a tothom.

4. Categories
A-1 categoria infantil – 6 a 8 anys
A-2 categoria infantil – 9 a 11 anys
B categoria juvenil – 12 a 17 anys
C categoria adulta – a partir de 18 anys
D persones adultes iniciades en la llengua catalana – Nivell A – B català

5. Tema i característiques
El tema és lliure i tindrà una extensió màxima de 2 fulls A4 escrits per una cara amb un cos de lletra 11, interlineat 1,5 i s’usarà preferentment el tipus de lletra Arial.
En la categoria A-1 (6-8 anys) el treball podrà ser il·lustrat.

6. Presentació
Del 20 de febrer al 8 d’abril, es poden entregar els treballs per via electrònica o presencial.
Per via electrònica: S’haurà d’enviar un e-mail a abril.literari@gmail.com indicant que vols/voleu participar en el concurs.
Caldrà que adjunteu un document amb l’obra que es presenta en format WORD. El document haurà d’incloure el pseudònim amb el que es participa. En un document a banda es posarà el pseudònim, el nom, l’edat, el títol de l’obra, la categoria, el correu electrònic i un telèfon de contacte.
Entrega presencial: S’entregarà el treball en format digital i també amb còpia impresa a la secretaria de l’Espluga Viva, Carrer de Sant Francesc Xavier, 7-9, 08950 Esplugues de Llobregat. De dilluns a divendres de 4 a 8 de la tarda. Els treballs aniran signats amb pseudònim i es presentaran dins d’un sobre on constarà la categoria i el pseudònim. A l’interior del sobre n’hi haurà un altre de tancat, també amb la categoria i el pseudònim a l’exterior, que contindrà les dades següents:
pseudònim, nom i cognoms de l’autor/a, categoria, edat, telèfon i correu electrònic.

7. Premis
S’estableix 1 premi per categoria, amb el ben entès que el jurat podrà atorgar accèssits si ho creu convenient. Els premis consistiran en un lot de llibres per a cada premi de cada categoria i un diploma acreditatiu. Totes les obres es publicaran, tal i com es presentin sense correcció, recollides en format llibret, per tal de fer-les públiques i promocionar la creació literària en català, objectiu principal del premi convocat.

8. Jurat
El jurat estarà format per: Sònia Moll (escriptora), Mireia Bonet (professora), Narcís Fluvià (bibliotecari), Enric Viladot (Editorial Viena) i Carme Porta (Pati Blau).

9. Lliurament de premis
El lliurament de premis es durà a terme el dimarts 30 d’abril, a les 19.00 h de la tarda a la Sala d’Actes de la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues.

10. Altres consideracions
El fet de participar implica l’acceptació d’aquestes bases.

 

Classes de guitarra

Classes de guitarra

A l’Espluga Viva posem a la vostra disposició classes particulars de guitarra per a totes les edats i tots els nivells.

Les classes s’adapten a les vostres ambicions, nivells, gustos i necessitats.

Horari: de 17h a 20h

Calendari: Cada dia de dilluns a divendres.

Lloc: Espluga Viva, C/Sant Francesc Xavier Nº 7-9.

Informació i inscripcions: Secretaria Espluga Viva – dilluns a divendres de 16 h a 20 h.

Telèfon: 93 473 39 09

Aula de Gralla

Aula de Gralla

L’AULA DE GRALLA és un projecte formatiu creat per TiC -Espluga Viva per tal de dotar els col·lectius de músics vinculats a esdeveniments de tipus tradicional i popular (entremesos, cercaviles, balls de plaça …) de les eines necessàries per a la seva formació musical com a grallers, proporcionant una formació que garanteixi la seva qualitat com a músics i el seu coneixement del context en què es mouen.

Principis bàsics:
a) La preservació del repertori propi de l’instrument i del repertori propi d’Esplugues.
b) El coneixement de la funció que realitza la gralla en els diferents contextos festius i rituals.
c) Un ensenyament que tingui com a eix central l’aprenentatge instrumental, que parteixi de la vivència de la pràctica musical, que sigui prou personalitzat per adequar-se a les necessitats de cada alumne, que sigui adequat al tipus de formació que es requereix d’un músic tradicional i que garanteixi el nivell i la qualitat que la música tradicional i popular es mereixen.

Objectius generals:
a) Conèixer i transmetre el patrimoni sonor propi dels Països Catalans en quant a l’instrument, timbres, formacions bàsiques i maneres de tocar.
b) Garantir la formació dels grallers en el territori d’Esplugues en tota l’;extensió de l’ensenyament, des de els trams inicials fins als superiors.
c) Conèixer la funció i el context en què actua la gralla.
d) Conèixer aquells aspectes del folklore d’Esplugues relacionats íntimament amb la pràctica instrumental.
e) Fomentar el debat i l’intercanvi d’idees en quant al tractament actual de la música tradicional i el seu context.

Característiques:
– Les classes duran 45 minuts, són en format individual i també hi ha sessions de grup instrumental específiques a determinar.
– L’horari és de dilluns a divendres de 19:00h a 21:00h.
– Per a més informació us podeu adreçar al nostre correu electrònic o a secretaria, ja sigui presencialment o per telèfon ( 93 473 39 09 ).

10 anys de trajectòria del festival

La valoració dels 10 primers anys del festival Arrela’t és molt positiva en tots els seus apartats: propostes d’una qualitat artística excel·lent, actuals amb projectes nous, una afluència de públic que augmenta d’una edició a l’altra, etc. Per això el festival està consolidat, i comptem aquest any 2018 amb noves aportacions econòmiques, de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona, i esperem que de patrocinadors privats.

Aquest any hem fet una programació molt diversa, però sobretot una programació d’una enorme qualitat tant a nivell musical, com de posada en escena.
El Festival Arrela’t però, no pretén programar només cartell de renom i d’assistència assegurada, volem oferir a la ciutadania la possibilitat de conèixer noves formacions que aportin elements culturals o musicals interessants.

 

Pin It on Pinterest