El CEE (Centre Excursionsta d’Esplugues) som una secció de l’entitat Espluga Viva que, des de l’any 1990, promocionem l’excursionisme, la marxa nòrdica, l’alpinisme i totes aquelles activitats esportives que ens apropen a la muntanya, des d’una vessant lúdica i no competitiva, i sempre des del respecte al medi natural. Així mateix, en tant que membres de l’Espluga Viva, col·laborem activament en les moltes altres propostes de caire cultural, social o reivindicatiu de la resta de seccions que la formen. El CEE es regeix pels estatuts de l’entitat Espluga Viva i el seu funcionament és democràtic i assembleari. Cada mes, es convoca una reunió oberta a tothom per coordinar les diferents activitats, mentre que les seccions es reuneixen de manera independent, en funció de la seva disponibilitat i el volum d’activitats que han de gestionar.

Pin It on Pinterest

Share This